Den första studien, publicerad i Frontiers in Public Health, utforskar och jämför språket som används av British American Tobacco (BAT) och Philip Morris International (PMI) kring skada, skademinskning och termer som används för att referera till nya nikotin- och tobaksprodukter i företagsrapporter publicerade mellan 2011 och 2021.

Den andra artikeln, publicerad i PLOS Global Public Health, granskar PMI:s retorik och överväger hur nyckelteman som tas upp i dess kommunikation kan påverka folkhälsodebatter.

Bland annat visar analysen av PMI:s företagsspråk hur företaget i offentlig kommunikation betonar sitt engagemang för förändring, medan det i sin kommunikation riktad mot investerare presenterar ”business as usual” och ett fokus på konventionella tobaksprodukter.

Läs mer på University of Baths webbplats.

Läs vidare