Men för många är det mycket svårt att sluta röka. Inte ens om man får en cancersjukdom som sannolikt beror på rökningen, räcker motivationen alltid till för att sluta med cigaretterna. Det framgår av en ny amerikansk studie där forskarna studerat rökvanorna hos patienter med lungcancer respektive tjock- och ändtarmscancer.

2456 patienter med lungcancer och 3036 patienter med tjock- och ändtarmscancer ingick i studien. Bland dem med lungcancer hade ca 90 procent rökt under någon period i livet. Motsvarande siffra bland dem med tarmcancer var ca 55 procent.

Vid tidpunkten när sjukdomen upptäcktes rökte fortfarande närmare 39 procent av lungcancerpatienterna och närmare 14 procent av tarmcancerpatienterna. Många slutade sedan de fått diagnosen, men inte alla. Fem månader efter diagnostillfället rökte drygt 14 procent av lungcancerpatienterna och 9 procent av dem med tjock-och ändtarmscancer.

Det fanns alltså en större benägenhet att sluta om man drabbats av lungcancer än om man fått tarmcancer. Det fanns också andra skillnader mellan de två diagnosgrupperna som gör att forskarna efterlyser en utveckling av sluta-röka-stödet till cancerpatienter så att det anpassas bättre till varje patients individuella situation.

Studien presenteras i en artikel i American Cancer Society´s tidskrift Cancer.
Här är en länk till tidskriftens sammanfattning av artikeln.

Läs vidare