Gunilla Westergren-Thorsson får 15 miljoner kronor fördelat på tre år i forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden.

Forskning har tidigare visat att fysiskt aktiva KOL-patienter har bättre prognos än inaktiva. Senare forskning visar också att systematisk fysisk träning kan leda till nybildning av lungvävnad. Uppemot 700 000 personer lever med KOL i Sverige.

Gunilla Westergren-Thorsson forskning bedöms ha potential att även hjälpa människor med lungskador efter covid-19.

Läs vidare