Enligt Smålands-Tidningen känner Giftinformationscentralen även till ett par tidigare svenska dödsfall på grund av e-cigarettvätska med nikotin. I USA har en rad sådana dödsfall rapporterats under de senaste åren. Nikotinhalten i påfyllningsvätskan till e-cigaretter är mycket hög och nikotin är ett dödligt gift redan vid låga doser.

Anmälningarna till Giftinformationscentralen om barn som förgiftats av nikotin från e-cigaretter ökar. De kan ha smakat påvätskan, fått den i ögonen eller andats in den. Bland symtomen finns kraftiga kräkningar, kallsvettning och hjärtklappning.

E-cigaretter med tillbehör säljs för närvarande oreglerat i vårt land, menregeringen har föreslagit en ny lag om e-cigaretter. Den kan träda i kraft 1 juli i år. Lagförslaget följer EU:s nya tobaksproduktdirektiv och innehåller bland annat regler om större produktsäkerhet. Förutom genomförande av EU-reglerna föreslår regeringen en 18-årsgräns för att få köpa e-cigaretter med nikotin.

Läs vidare