Den viktigaste slutsatsen från studien, förutom att många föräldrar är omedvetna om sina barns användning av nya tobaks- och nikotinprodukter, var vikten av tobaksfria hemmiljöer där föräldrar själva inte brukar tobak. Studien bekräftade också det andra studier tidigare visat: föräldrars uttalade förbud av tobak är betydligt mer effektivt för att förhindra att barn provar tobak, än att enbart tala med sina barn om riskerna med tobak.

Läs mer om studien här

Läs vidare