Till Sluta Röka-linjen ringde 527 personer om eget tobaksbruk under juli månad 2019, vilket är 202 stycken, eller 62 procent, fler än under juli 2018. Men en del av ökningen beror på att linjen hade fler samtal på arabiska än under juli 2018, eftersom man nu har en rådgivare på arabiska. De arabiskspråkiga samtalen ökade från 13 till 115 mellan juli 2018 och juli i år.

–Om de arabiska samtalen räknas bort är det fortfarande 100 fler samtal juli 2019 jämfört med juli 2018, så vi har sett en ökning med 32 procent under juli månad som möjligtvis kan tillskrivas ett ökat intresse på grund av den nya lagen och troligtvis också den uppmärksamhet som tobaksfrågan givits i media under sommaren, skriver Amanda Wedenborn, handläggare på Region Stockholm som driver Sluta Röka-linjen, i ett mejl till redaktionen.

På Apoteket ökade försäljningen av rökavvänjningsprodukter med 6,5 procent i juli i år jämfört med samma period föregående år, och med 5 procent i augusti. 

–Den ökningen är så pass kraftig att den borde vara en indikation på att flera tagit tillfället i akt att försöka sluta röka när den nya lagen trädde i kraft.  Det är ju mycket positivt i så fall eftersom att sluta röka är bland det allra bästa en kan gör för sin hälsa, skriver Magnus Frisk, kommunikatör på Apoteket.

Apoteket Hjärtat, som är Ica:s apoteksrörelse, har också märkt ett ökat intresse för tobaksavvänjningsprodukter, men tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser om orsaken.

Läs vidare