I april upphörde Finland med att klassificera nikotinpåsar med över fyra milligram nikotin som läkemedel. Förändringen har i praktiken inneburit att obegränsade mängder av nikotinpåsar kan säljas i Finland och importeras från utlandet.

Det ledde omedelbart till att importen sköt fart, enligt Tullen i Finland. Myndigheten kan nu också se att detta påverkat smugglingen av brunt snus. I år har tullen beslagtagit 700 kilo brunt snus under januari–september. Det är en drastisk minskning mot i fjol då 3 500 kilo beslagtogs under motsvarande period.

I ett pressmeddelande skriver Tullen att bevakningen har varit lika omfattande som tidigare, men smugglingsfallen är färre.

– Tidsmässigt kan man notera att minskningen av snusbeslagen sammanträffade med avregleringen av försäljningen av nikotinpåsar, säger bevakningsdirekör Hannu Sinkkonen, i ett pressmeddelande från Tullen.

I Torneå, som gränsar till Sverige och Haparanda, upptäcker man nu i mindre utsträckning smuggling från privatpersoner.

– Det verkar som det nu endast är professionella aktörer som sysslar med snussmuggling. Antalet personer som gör enstaka smugglingsförsök har däremot minskat, säger Tuomo Kunnari som är chef för finska Tullens utredningsenheten i Torneå.

Mervi Hara, verkställande direktör på ASH Finland, har suttit med i den arbetsgrupp som föreslagit åtgärder för att  målet Tobacco Endgame i Finlands tobakslag. Målet innebär att  högst fem procent av befolkningen använder tobaks- eller nikotinprodukter dagligen år 2030. Mervi Hara är kritisk till att vitt snus är tillåtet i Finland.

– Om vi öppna marknaden för vitt snus. Hur ska vi då undvika att få in andra nikotinprodukter. Och vad händer med vårt endgame, frågade hon sig när hon föreläste vid LUFT-konferensen i Linköping 7 september.

Läs vidare