Australien införde som första land i världen standardiserade cigarettpaket 2012. Undersökningar visar att andelen rökare i Australien kontinuerligt minskar sedan införandet av standardiserade paket. Den kanske viktigaste effekten är att man ser att färre ungdomar börjar röka i landet.

Se filmen här

Läs vidare