Det historiska beslutet gör det möjligt att effektivare tillämpa den federala tobakslagen från 2009, the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, TCA.

Beslutet innebär dels att fler federala tobaksregler börjar gälla de närmaste månaderna och dels att det ställs nya krav på tobaksprodukter.

FDA säger i ett pressmeddelande att myndigheten har mycket att göra för att skydda amerikanerna mot tobakens och nikotinets skadeverkningar, särskilt de unga.

Därför gäller från augusti förbud i hela USA mot att säja tobak av alla slag till personer under 18 år. Samma regel gäller för e-cigaretter. Tobakskunder yngre än 26 år måste visa fotolegitimation för att få handla. Restriktioner för tobaksautomater införs också och gratisprover av tobak förbjuds.

Behörighet att reglera även e-cigaretter, cigarrer och vattenpipa är viktig eftersom konsumtionen av sådana produkter ökat kraftigt bland unga amerikaner.

Många delstater har bestämmelser av skilda slag, men nu blir det ett enhetligt regelverk för hela nationen.

En ny åtgärd som planeras är att förbjuda smaktillsatser i cigarrer. Orsaken är att unga rökare börjat röka cigarrer sedan smaktillsatser i cigaretter reglerats.

Tillverkare och importörer av tobak berörs i hög grad av den nya ordningen. De måste få tillstånd av FDA för att lansera nya produkter. Till nya produkter som kräver tillstånd räknas alla som lanserats kommersiellt efter den 15 februari 2007.

Tillverkare och importörer får två år på sig att förbereda en ansökan och ett år medan FDA genomför prövningen.

För tillverkare och importörer krävs registrering och listor över produkterna samt beskrivning av farliga och potentiellt farliga ingredienser. Det krävs hälsovarningar på förpackningarna medan uttryck av typen ”light” och ”mild” inte får förekomma, utom efter särskilt tillstånd av FDA.

De produkter som fanns på marknaden före den 15 februari 2007 får fortsätta att saluföras.

Det här beslutet är fundamentalt i FDA:s arbete för att begränsa den alarmerande omfattningen av ungdomars konsumtion av e-cigaretter, cigarrer och vattenpipa som praktiskt taget har varit oreglerade produkter, säger FDA i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande från FDA

FDA:s hemsida

Läs vidare