En grupp forskare har undersökt om denna lokala höjning haft någon effekt på andelen unga rökare i Needham jämfört med 16 omgivande kommuner med bibehållen lägre åldersgräns.

Det visade sig att andelen gymnasister i Needham som rökt de senaste 30 dagarna minskade från 13 till 7 procent från 2006 till 2010. Det var en betydligt större minskning än i motsvarande grupper i de andra 16 kommunerna. Där hade andelen rökare i motsvarande grupp minskat från 15 till 13 procent.

Forskarna använde sig av resultaten från en vartannat år återkommande regional hälsoenkät som omfattar 16 000 gymnasieelever i 25 kommuner väster om Boston.

Ett argument för att höja åldersgränsen för tobaksinköp till 21 år är, enligt forskarna, att majoriteten av inköp av tobak till minderåriga görs av personer som är yngre än 21 år.

Syftet med åldersgränser är att göra tobaken svårtillgängligare och med höjd åldersgräns skulle den effekten bli påtagligare.

Forskarna rekommenderar fler amerikanska kommuner att följa Needhams exempel. I USA har kommunerna mandat att själva fatta beslut om strängare regler när det gäller t ex tobaksprevention än vad lagar och förordningar föreskriver federalt och i de olika delstaterna.

Frågan om att höja åldersgränserna för tobaksköp är aktuell även på delstatsnivå, där Hawaii nyligen beslutade höja gränsen till 21 år. Beslutet träder i kraft när guvernören skriver under lagen. I Kalifornien har senaten godkänt en höjning till 21 år. Fler delstater har visat intresse för en höjning. Ett par har höjt till 19 år.

Läs mer i Tobacco Control

Läs vidare