Jobbar du inom hälso- och sjukvården? Kräv att du ska få utbildning i hur du bäst talar om tobak och tobaksindustrin i ditt dagliga arbete.

Är du lärare?På vilka sätt kan du i din undervisning bidra till ökad kunskap och diskussion om tobaksfrågor, inte minst om tobaksindustrin?

Jobbar du med folkhälsoplanering och -strategier?Se till att din kommun, landsting, region eller länsstyrelse har ett kontinuerligt utbildningsprogram med bredd, långsiktighet och tillräckliga resurser vad gäller utbildning och information till personal och allmänheten.

Läs vidare