Tobaksfakta driver kampanjen Tobaksfri Skoltid. Syftet är att nå ut till föräldrar, politiker och skolor med budskapet om att det är hög tid att ta tag i tobaksfrågan. Barns hälsa är vuxnas ansvar, och barn och unga behöver tobaksfri skoltid för att få stöd till att välja att avstå tobak.

Läs mer på http://tobaksfriskoltid.nu/

Läs vidare