Det visar en studie som en grupp forskare från universitet i delstaten Western Australia genomfört och som publicerats i tidskriften Tobacco Control.

Delstaten införde ett exponeringsförbud i september 2010.

Forskargruppen valde ut åtta storlivsbutiker i huvudstaden Perth för undersökningen. Butikerna tillhör två av Australiens ledande butikskedjor. Butiksvalet berodde på att över hälften av all tobak som konsumeras i Australien säljs av storlivsbutiker.

Undersökningen inleddes två månader innan exponeringsförbudet trädde i kraft och fullföljdes två månader efter det att all tobak i butikerna osynliggjorts.

Forskarna och deras medhjälpare noterade i båda omgångarna vilka kunder som köpte tobak och tog kontakt med dessa när de var på väg att lämna butiken.

De intervjuade fick först frågan om de planerat i förväg att köpa cigaretter och, om inte, vad i butiken som fick dem att köpa cigaretter just den här gången.

De fick först tillfälle att minnas fritt och därefter besvara frågor på en tryckt lista.

Sammanlagt deltog drygt 400 personer i båda utfrågningarna.

Undersökningen visade att personer i åldersgruppen 18-24 år är särskilt benägna till spontanköp, lockade av de synliga cigarettpaketen.

De resultat som forskarna kommit fram till överensstämmer med några tidigare undersökningar, men deras undersökning skiljer sig från de andra genom att samtliga tobakskunder blivit utfrågade vid själva köptillfället och inte någon tid efteråt.

Forskarnas slutsats är att exponeringsförbud för tobaksvaror leder till ett minskat antal spontanköp.

Källa: Tobacco Control 2015; 24: sidorna 81-86

Läs vidare