– Exponering av tobaksprodukter i anslutning till vardagligt och oskyldigt godis är en nyckelkomponent när det gäller att rekrytera rökare bland barn och ungdomar, sa biträdande hälsominister Tariana Turia i en mediekommentar till exponeringsförbudet.

En annan bestämmelse som ingår i samma lag som exponeringsförbudet är att böterna för försäljning av tobak till minderåriga höjs från 2 000 till 10 000 dollar, motsvarande 55 000 kronor.

Nya Zeeland är ett av de länder som kommit längst i det tobaksförebyggande arbetet, bl a har en serie skattehöjningar lett till att cigarettpriserna är bland de högsta inom OECD.

Landet har också avancerade planer på att liksom Australien införa neutrala cigarettförpackningar.

Inte oväntat bedriver tobaksindustrin med Philip Morris i spetsen resursfyllda kampanjer mot landets tobakspolitik med slagorden ”det har gått för långt”.

Allt fler länder inför exponeringsförbud för tobak. Bland dem finns Storbritannien, Norge, Island, Irland, Finland, Thailand och Kanada.

Läs vidare