Det visar en omfattande studie som genomförts i fyra länder åren 2006-2010.

Studien jämför marknadsföringen av tobak på säljställen i Storbritannien och USA, som under perioden inte hade exponeringsförbud, med Kanada och Australien.

I Kanada har samtliga provinser ett förbud från år 2011, medan flertalet stater i Australien började införa förbud 2009.

I England, och särskilt i USA, var det vanligt att rökare svarade ja på frågan om exponeringen av tobaksvaror under de senaste sex månaderna påverkat dem att göra oplanerade inköp eller fått dem att köpa något annat märke än det vanliga.

Forskarnas slutsats är att exponeringsförbud för tobak på säljställen på ett effektivt sätt reducerar tobaksbolagens marknadsföring med resultatet att impulsköpen minskar, vilket är till fördel inte minst för personer som har lyckats sluta röka eller håller på att försöka sluta. Förbuden minskar också ungdomars impulser att köpa cigaretter.

Exponeringsförbud är en effektiv kontrollstrategi och kan även ha bidragit till minskningen av andelen rökare i Kanada och på Island, som forskarna också tittat på.

Minskad marknadsförning av tobak minskar rökandet.

När det gäller andelen rökare i Kanada hänvisar forskarna till den senaste statistiken från Health Canada.

Källa: the International Tobacco Control Four Country Survey; Health Education Research; 2 maj 2013

Läs vidare