Under mars ska det norska Stortinget behandla ett förslag till skärpningar av landets tobakslag, tobaksskadeloven. Bland förslagen från hälso- och omsorgsminister Jonas Gahr Støre finns licenskrav för tobaksförsäljning och att alla skolor ska bli rökfria. Men expertgruppen som 1 februari lämnade en rapport till Støre, anser att mer kraftfulla åtgärder måste till för att Norge ska kunna bekämpa lungcancer, hjärt-kärlsjukdomar och annan tobaksrelaterad ohälsa i framtiden.

Expertgruppen anser att det är dags att besluta om ett datum då Norge ska vara tobaksfritt och föreslår år 2040.

– Tiden är mogen för att planera för förbud mot köp av tobak i butiker, säger expertgruppens Maja-Lisa Løchen, professor vid Universitetet i Tromsø och överläkare vid universitetssjukhuset i Nord-Norge till tidningen Verdens Gang.

– Jonas Gahr Støre har ju själv sagt att vi skal bli ett tobaksfritt Norge, och nu utmanar vi honom att sätta ett datum.

Expertgruppen föreslår att snus förbjuds i Norge från och med 2017 och att åldersgränsen för att köpa tobak höjs till 20 år. Nästa steg tas enligt förslaget 2018 då åldersgränsen höjs till 24 år.

Läs vidare