Företag som är verksamma inom EU bör kunna bötfällas och ställas till svars om de eller deras underleverantörer bryter mot mänskliga rättigheter, begår miljöbrott eller använder barn- eller tvångsarbete. Det är bakgrunden till det initiativ som diskuterades i EU-parlamentet den 10 mars. Initiativets syfte är att förbättra EU:s regelverk för bolagsrätt och bolagsstyrning och fokusera på långsiktig hållbarhet snarare än kortsiktiga vinster.

EU-parlamentets inspel i frågan om företags ansvar kom inför att EU-kommissionen i juni ska lägga fram ett förslag i frågan om företags ansvar.

504 av ledamöterna röstade för förslaget, 79 röstade emot, däribland de tre Sverigedemokraterna. 112 ledamöter la ner sina röster, och bland dem fanns de svenska ledamöterna från Moderaterna och Kristdemokraterna, enligt Europaportalen.

Om förslaget så småningom blir en lag kan det få stora konsekvenser för tobaksindustrin, vars verksamhet har en enorm miljöpåverkan, som Tobaksfakta skrivit om.

Det förekommer även mycket barnarbete i tobaksplantagerna som bland annat A Non Smoking Generation har visat i sin rapport Den stora tobakslögnen.

Innan förslaget kan bli verklighet måste det passera flera instanser.

Läs mer om hur EU-lagar blir till här.

 

 

Läs vidare