Engelsk press uppger att Cameron förklarat saken med att neutrala cigarettpaket inte är någon kärnfråga för honom. Oppositionen anser att hans kapitulation för tobaksbolagens lobbyister är skandalös och att regeringen allvarligt brister i sin folkhälsopolitik.

Förslaget om neutrala förpackningar gick ut på allmän remiss i april 2012. Över 60 procent av befolkningen stöder förslaget.

– Det krävs djupgående förklaringar om varför detta avgörande förslag inte är med i drottningens tal, säger generalsekreterare Deborah Arnott i engelska Action on Smoking and Health, ASH, till tidningen the Daily Mirror.

En företrädare för the British Lung Foundation konstaterar att sedan remissen inleddes i fjol har 200 000 ungdomar i landet börjat röka och 100 000 människor har dött i sjukdomar orsakade av rökning.

– Det är så fel att industrin ska kunna locka unga människor att röka med hjälp av dyrbart designade cigarettpaket, säger Penny Woods från the Lung Foundation.

Tidningen the Guardian skriver i en ledare den 4 maj att tobaksbolagen slussat stora summor till olika frontorganisationer för att finansiera en omfattande lobbyverksamhet. Det har lett till en koalition mellan servicehandlare och andra butiksägare och organisationer. Argumenten har varit desamma som används över allt när branschen känner sig hotad av tobaksrestriktioner.

Det man varnar för har inte förverkligats i Australien som införde neutrala paket i december. Industrin påstår också att sådana paket inte förmår avhålla ungdomar från rökning, men industrins egna dokument som blev offentliga efter rättsprocesser visar att den är högst medveten om att lockande design på paketen är nödvändig för att attrahera barn och ungdomar att börja röka.

Den engelska regeringen har mandat att vidta åtgärder för att förbättra medborgarnas hälsa, men under den gångna veckan svek den sina medborgare, slutar the Guardian.

Drottningens tal

Läs vidare