England blir det tredje landet, efter Australien och Irland, som inför neutrala paket.

Lagen ska börja gälla den 20 maj 2016. Det är det datum då reglerna i EU:s tobaksproduktdirektiv ska ha införts.

Vad som återstår är att parlamentets överhus också röstar ja till förslaget. Den omröstningen beräknas ske vecka 12.

Resultatet av omröstningen är en seger över tobaksindustrin som satsat enorma resurser på att försöka stoppa lagförslaget och i kampanjer hotat med för England kostsamma rättsliga åtgärder.

– Vi gratulerar regeringen och parlamentsledamöterna för att de hållit emot och inte låtit sig skrämmas av tobaksindustrins översittarfasoner, säger Deborah Arnott, generalsekreterare i engelska organisationen Action on Smoking and Health, ASH, i ett pressmeddelande.

Hon tillägger att beslutet är en av de mest betydande hälsoreformer som beslutats av parlamentet.

Beslutet gäller inte direkt de tre riksenheterna Skottland, Wales och Nordirland. De kan själva besluta om de vill ansluta sig till samma lag. Det har de förklarat att de vill göra.

– Skottland har sedan 2013 varit helt inställt på att införa neutrala cigarettpaket, säger Sheila Duffy, generalsekreterare i skotska ASH till Tobaksfakta. Men vi har avvaktat det engelska beslutet i förhoppning om att det skulle introduceras i alla riksenheterna. Den skotska regeringen har redan försäkrat att den engelska lagen ska tillämpas i Skottland.

– Tobaksindustrin har satsat miljontals pund på kampanjer och andra åtgärder i avsikt att stoppa lagen, som är en långsiktig åtgärd avsedd att bryta tobaksbolagens marknadsföring riktad till barn och unga för att locka in dem i ett livslångt nikotinberoende. Detta sker med medvetet förföriska färger och bilder som t ex hörlurar som tilltalar den unga generationen.

Frågan om standardiserade, neutrala, paket, har länge varit aktuell i Storbritannien, men har drabbats av bakslag flera gånger. År 2013 föreföll det som att regeringen föll undan för tobaksindustrins lobbyverksamhet, men en utredning tillsattes som efter en genomgång av ett stort antal vetenskapliga studier kom fram till att standardiserade, neutrala, paket är mindre lockande än vanliga cigarettpaket. Slutsatsen blev att neutrala paket leder till minskat rökande, att färre barn börjar röka och att folkhälsan förbättras.

Läs vidare