Regeringen är även beredd att införa neutrala cigarettpaket. Det förslaget skulle ha behandlats i en remissomgång före 2011 års slut, men i november beslöt regeringen att skjuta upp remissen ett halvår.

Besluten om tobakspolitiken är en del av en bred, långsiktig strategi för folkhälsa som offentligtgjordes den 9 mars 2011.

Både dold försäljning och neutrala paket har diskuterats flera år i England. Efter maktskiftet i maj 2010 då de konservativa och liberalerna bildade en koalition förklarade den nya regeringen att den skulle genomföra en omfattande omstöpning av samhället för att minska statens inflytande. Den skulle också granska lagstiftningen om tobak. Många befarade då att beslutet om dold försäljning skulle upphävas.

Nu säger den konservative hälsoministern Andrew Lansley till BBC:
– Vi vill göra allt vi kan för att hjälpa människor att sluta röka och uppmuntra unga människor att aldrig börja. Vi ska stödja alla åtgärder som kan förändra den sociala acceptansen av tobak.

Martin Dockrell från Action on Smoking and Health säger till BBC:
– Exponeringen av tobak i butikerna har två syften: att marknadsföra tobak till ungdomar och att ge folk som inte haft en tanke på tobak en impuls att ändå köpa när de väl kommit in i butiken. Rökare vet i förväg vad de ska köpa för tobak och har inte något behov av att se tobaksförpackningarna.

Inom Storbritannien är även Skottland och Nordirland på väg att införa exponeringsfölrbud. Irland har det redan.
Källor: BBC och Healthy lives, healthy people: Our strategy for public health in England
Carl-Olof Rydén

Uppdaterat 17 december 2011

Läs vidare