– Siffrorna är högre än vad jag trodde, säger CAN:s direktör Håkan Leifman.

Andelen som använt e-cigaretter under de senaste 12 månaderna uppgick i både årskurs 9 och i gymnasiets år 2 till knappt 20 procent. Hälften (51 %) av de elever i årskurs 9 som rökt vanliga cigaretter de senaste 12 månaderna har också använt e-cigaretter. Bland dem som inte röker vanliga cigaretter är det 8 procent som uppger att de rökt e-cigaretter. I gymnasiets år 2 är motsvarande siffror 35 respektive 7 procent.

Inte oväntat är användning av e-cigaretter avsevärt högre bland rökare av vanliga cigaretter.Men 31 procent av eleverna i årskurs 9 som använt e-cigaretter de senaste 12 månaderna inte har använt vanliga cigaretter.

Hela rapporten ”Skolelevers drogvanor 2014” kommer attpubliceras i november. Presentationen i Almedalen kan laddas ned här. Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som utförs på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2014 uppgick till 4921 i årskurs 9 och till 3824 i gymnasiets år 2.

Enligt de data som presenterades i Almedalen visar årets undersökning attrökningen bland tonåringar minskar något i högstadiet, men inte i gymnasiet. Alkoholkonsumtionen bland unga minskar, men det finns tendenser till ökning när det gäller narkotikaanvändning.

Andel som röker dagligen bland skolelever i årskurs 9 samt gymnasiets år 2. Procent, 2014 (2013 inom parentes)Källa: CAN-data frånSkolelevers drogvanor 2014

Pojkar åk 9:3 (3)
Flickor åk 9:3 (4)
Pojkar gy 2:6 (6)
Flickor gy 2:8 (9)

Läs vidare