El Salvador ratificerade 21 juli och blir en officiell part bakom konventionen 90 dagar senare, 19 oktober.

Omkring 11,7 procent av de vuxna och 14,6 procent av ungdomarna i El Salvador använder tobak. Landet fick en tobakslag 2011 och planerar nu ytterligare begränsningar för att minska tobakskonsumtionen. Tobakskonventionen kommer att vara ett stöd i detta arbete.

Tobakskonventionen var den första internationella överenskommelsen på denna nivå på folkhälsoområdet och antogs efter nära fyra års förhandlingarav FN:s världshälsoförsamling i Genève den 23 maj 2003 och trädde i kraft 2005. Den har samma juridiska status som till exempel FN:s barnkonvention. Sverige ratificerade tobakskonventionen 2005, men fortfarande saknas många av konventionens rekommenderad åtgärder i vårt land.

Läs vidare