Domstolen konstaterar att det norska förbudet mot att visa tobaksvaror i butikerna till viss del kan tolkas som ett hinder för handelsvarors fria rörlighet och strida mot artikel 11 i EES. Det gäller särskilt varor som tillverkats i andra länder och importerats.Efta-domstolen överlämnar till Oslo tingsrätt att avgöra om exponeringsförbudet i praktiken har en sådan effekt.

Domstolen slår samtidigt fast att förbudet infördes för att minska tobakskonsumtionen för att på det sättet förbättra folkhälsan. Det är helt i enlighet med vad som sägs om hälsofrågorna i artikel 13 i EES.

Domstolen finner att en sådan åtgärd som exponeringsförbudet i varje fall på sikt kan minska tobakskonsumtionen, tills motsatsen bevisats. Det åligger emellertid de nationella myndigheterna att visa att förbudet är nödvändigt för att nå de uppsatta målen och att dessa inte skulle uppnås om restriktionerna lättas.

– Utslaget från Efta-domstolen är komplicerat, säger regeringsadvokaten Ketil Bøe Moen till Tobaksfakta. Han är regeringens företrädare mot Philip Morris.

– Hur man tolkar råden beror på vilka glasögon man har på sig. Jag kan tänka mig att Philip Morris anser att frågan är avgjord och att förbudet försvinner. Men tingsrätten har fått stort utrymme att analysera och avgöra de här viktiga frågorna. Det är helt normalt att den nationella domstolen svarar för de slutgiltiga värderingarna. Det finns ingenting i Efta-domstolens utslag som ändrar vår uppfattning om att exponeringsförbudet är lagligt. Tingsrättens beslut kommer i december.

Carl-Olof Rydén

Läs vidare