ICAOFN-organet The International Civil Aviation Organization, ICAO, har sitt huvudkontor i Montreal, Kanada, och arbetar på uppdrag av 191 medlemsstater (däribland Sverige) med att utveckla det internationella civilflyget. ICAO tar bland annat fram internationella säkerhetsregler och flygstandarder.

ICAO har nu reviderat sina tekniska instruktioner för flygtransporter av farligt gods och då beslutat förbjuda att e-cigaretter förvaras i incheckat bagage.

– Flera incidenter har rapporterats där e-cigaretters värmeelementaktiverats av misstag vilket orsakat bränder i bagaget, säger Olumuyiwa Benard Aliu, ordförande i ICAO:s styrelse.

Passagerare och kabinpersonal uppmanas att i stället ta med e-cigaretterna i kabinen, men de får av säkerhetsskäl inte ladda dem där.

Många flygbolag har redan infört bestämmelser om e-cigaretter efter de incidentrapporter som kommit.

Länk till ICAO:s information om de nya e-cigarettreglerna.

Läs vidare