I mars, innan tobaksjättarna startat kampanjerna, stöddes förslaget om skattehöjning av 67 procent i opinionsmätningarna. I slutet av maj hade andelen minskat till 53 procent.

Förslaget gick ut på att höja skatten på cigarettpaketen med en dollar. Det hade blivit den första höjningen av tobaksskatten i Kalifornien sedan 1998 och gett delstaten den sextonde högsta tobaksskatten i USA, 1,87 dollar per paket.

Kalifornien är landets största tobaksmarknad där 970 miljoner paket säljs varje år för 5,2 miljarder dollar. Trots det är andelen vuxna dagligrökare endast omkring tolv procent, ungefär som i Sverige. Förklaringen till det är att Kalifornien under 1990-talet var ledande i USA och världen i det tobaksförebyggande arbetet. Man var först med rökfria restauranger och barer.

Redan 1988 infördes en skatt på 25 cent per paket som var öronmärkt för program mot rökning, anslag till forskning om tobak och hälsovård för fattiga. Den minskade rökning som skatten medförde ledde till att tobaksbolagen under en 15-årsperiod gick miste om 9,2 miljarder dollar.

Därför är bolagen beredda att satsa hur mycket som helst för att stoppa fler skattehöjningar. När ett förslag om en extra skatt på 2,60 per paket lanserades för omröstning 2006 satsade tobaksbolagen 66 miljoner dollar på kampanjer för att stoppa förslaget. Det lyckades de också med.

Hade det här årets förslag gått igenom beräknas intäkterna av statens tobaksskatter ha ökat med 735 miljoner dollar. Pengarna skulle emellertid inte hamnat i delstatens kassakista, trots att underskottet där är 16 miljarder, utan delats ut i anslag till cancerforskning.

Den summa som användes till kampanjer för Proposition 29 var bara en fjärdedel så stor som tobaksbolagens insatser, tolv miljoner. För dessa svarade främst ideella organisationer som amerikanska Cancerfonden, Lungfonden och Hjärtfonden.

New Yorks borgmästare, miljardären Michael Bloomberg, satsade 500 miljoner och den legendariske tävlingscyklisten Lance Armstrong, som överlevde en svår cancersjukdom för några år sedan, satsade genom en egen fond 1,5 miljoner dollar.

Cancerfonden beräknar att om skattehöjningen genomfördes skulle 220 000 färre barn börja röka och 100 000 rökare sluta röka.

Orsaken till initiativen för folkomröstningar om tobaksskatt i Kalifornien är bl a att motståndet i delstatskongressen mot skattehöjningar över huvud taget är stort. Inte minst mot höjda tobaksskatter sedan tobaksindustrin fått allt större inflytande. Där krävs också en tredjedels majoritet för att en skattehöjning ska gå igenom. I en folkomröstning räcker det med enkel majoritet.

Källor: Los Angeles Times, USA Today och New YorkTimes, 6 juni 2012

Valresultaten

Läs vidare