De tre lorderna i landets högsta civilrättsliga domstol, Court of Session, beslutade den 3 februari att avslå Imperial Tobaccos stämning mot regeringen.

En stämning som nyligen ledde till att regeringen tvingades skjuta upp det datum då exponeringsförbudet skulle börja träda i kraft i större butiker. Det skulle ha skett i april.

Tobakskoncernens försök att stoppa förbudet byggde på att ett sådant beslut skulle ligga utanför ramen för det begränsade parlamentariska självstyre Skottland har sedan ett drygt decennium.

Domarna i Court of Session slog fast att så inte är fallet men att det ändå hade en viss betydelse för deras beslut att det engelska parlamentet infört ett liknande exponeringsförbud i England och Wales.

I domen konstateras också att tobak är hälsofarlig och att exponeringsförbud är till för att minska försäljningen utan att man förbjuder försäljning helt och hållet.

Tanken med exponeringsförbud är framför allt att göra tobaken mindre lockande för barn och tonåringar.

Imperial Tobaccos sista möjlighet att fortsätta den legala processen är att överklaga hos högsta domstolen. Utsikterna att få rätt där bedöms som mycket begränsade

Domen från the Court of Session

Läs vidare