Gladys Kessler fick ta sig an en stämningsansökan som ingavs av justitiedepartementet 1999 mot ledande amerikanska cigarettillverkare i målet mellan USA och Philip Morris USA et al. Hennes beslut från 2006 omfattade 1652 sidor där hon i detalj redogjorde för hur tobaksföretag medvetet hade vilselett allmänheten om cigaretters beroendeframkallande karaktär och hälsokonsekvenserna av rökning.

”Kort sagt”, skrev hon i beslutet, ”har de marknadsfört och sålt sin dödliga produkt med iver, med bedrägeri, med ett målmedvetet fokus på sin ekonomiska framgång, och utan hänsyn till de mänskliga tragedier eller sociala kostnader som framgången krävde.”

Hon beordrade företagen att genomföra en kampanj med korrigerande uttalanden om hälsokonsekvenserna av rökning i nationella medier. De fick inte heller marknadsföra produkter som ”light” eller ”mild” – termer som historiskt har använts för produkter som, skrev hon, ”inte ger någon tydlig hälsofördel jämfört med vanliga cigaretter”.

Rättsprocessen är en av de största civilrättsliga processerna i amerikansk historia, med dussintals vittnen, månader av vittnesmål och rättstvister så långa att det varade längre än hennes tid som domare.

Gladys Kessler är hyllad bland anti-tobaksaktivister för en av de mest betydelsefulla moraliska segrar i deras sak.

Washington Post beskriver hennes gärning i en längre artikel.

Läs vidare