MOP1, som konferensen heter, hölls i Genève 8–10 oktober och var den första sedan protokollet för att utplåna illegal handel med tobaksvaror – Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products (ITP) – trädde i kraft 25 september.

Den viktigaste artikeln i protokollet handlar om ett system för spårbarhet av tobaksprodukter. Inom fem år ska det globalt finnas ett system som talar om var produkterna är tillverkade, när de tillverkades, vart de ska och hur de rör sig vidare i leverantörskedjan. Det innebär att tobaksprodukter inte längre kommer att kunna försvinna längs vägen, så som det sker idag, då en stor del av produkterna som exporteras försvinner på vägen och inte dyker upp i importstatistiken någon annanstans, vilket är ett sätt att slippa betala skatter och moms. Uppskattningen är att var tionde cigarett som röks idag kommer från illegal tobakshandel, en mycket lönsam verksamhet.

Protokollet stor framgång

Luk Joossens, expert på illegal tobakshandel och som hela sitt liv har varit en stark förespråkare för tobakskontroll, deltog som observatör på konferensen.

För 20 år sedan föreslog han en internationell överenskommelse för att stoppa den illegala handeln med tobak. Att det nu finns ett sådant protokoll är en stor framgång tycker han, men han vill inte ropa hej för tidigt.

–Vi får väl se hur det går också. Om systemet fungerar kommer jag att bli extremt glad, säger han.

Han är opinionsstrateg för Association of European Cancer Leagues (ECL) tobaksenhet och tobakskontrollexpert inom Belgian Foundation against Cancer bland mycket annat. Han har skrivit över 250 artiklar och rapporter om tobakskontroll.

Ju fler som skriver på desto bättre

Det är hittills bara 48 länder som har skrivit på ITP, vilket är ungefär en fjärdedel av dem som har skrivit på tobakskonventionen.

–Vi får väl hoppas att fler länder kommer att ratificera protokollet – även Sverige. Ju fler parter som skriver på desto effektivare blir systemet, säger han.

MOP1 betyder Meeting of Parties 1, alltså den första konferensen för de parter som ratificerat ITP. MOP2 kommer att äga rum 2020.

–MOP1 var en kort konferens och den illegala tobakshandeln är ett komplicerat område. Men det viktiga nu är att systemet finns på plats, och att den viktigaste artikeln i protokollet, den om ett spårbarhetssystem, kommer att vara i bruk i september 2023.

Tar tid att implementera systemet

Det finns dock farhågor med implementeringen av detta spårbarhetssystem, Tracking and Tracing som det kallas på engelska, särskilt för länder med begränsade resurser.

–Spårbarhetssystemet måste fungera globalt, men låg- och medelinkomstländer som saknar resurser och expertis av liknande system kommer att behöva teknisk hjälp för att de inte ska hamna i händerna på tobaksindustrin, som kommer att erbjuda spårbarhetslösningar gratis. Vi hoppas på extra bidrag för att lösa detta för de parter som behöver hjälp för att kunna implementera protokollet, säger Luk Joossens.

Fem år för att få igång det globala spårbarhetssystemet kan verka mycket, men det är ingen lång tid, säger han.

–Vi har erfarenhet av arbetet med lagstiftning om detta inom EU, där beslut om spårbarhet togs 2014 och träder i kraft i maj 2019. Ett globalt system är mer komplicerat, så vi behöver komma tillräckligt långt de närmaste två åren för att vara säkra att klara det på fem år, säger han.

Var tionde rökt cigarett är smuggelgods

Det är nödvändigt med internationella fördrag för att komma åt den illegala handeln, enligt honom och då handlar det inte bara om att skydda allmänhetens hälsa.

– Vi märker inom EU att mycket av smuggelcigaretterna kommer utifrån, till exempel från Ryssland och Ukraina. Eftersom den illegala tobakshandeln är internationell behövs det internationella åtgärder och fördrag för att stoppa den. Var tionde cigarett som röks idag kommer från den illegala handeln och om det är för mycket illegal handel kommer det att bli problem med beskattningen av tobaksprodukter. Tobaksindustrin kommer också att använda den illegala handeln som ett argument för att förhindra höjda skatter på tobak.

Stämmer det inte att höjda priser och skatter på tobak leder till mer illegal handel?
–Det är en fråga om tillgång och efterfrågan. Rökarna efterfrågar billiga cigaretter, vilket ibland är smuggelcigaretter. Men vi vet att när smugglarna väljer mellan ett land med höga skatter och många hinder och ett land med låga skatter och inga hinder, så väljer man landet med låga skatter och en svag eller obefintlig kontroll. Om det finns bra lagregleringar, höga böter för smuggling, ingen korruption, bra gränskontroll och effektiva tillsynsmyndigheter blir det mindre smuggling även om priset är högt, säger han.


FaktaMOP1

• Konferensen hölls i Genève 8–10 oktober och var den första sedan protokollet om undanröjande av illegal handel med tobaksvaror – Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products – ITP trädde i kraft 25 september.
48 stater har hittills skrivit under protokollet, dock ej Sverige.
• Två arbetsgrupper bildades under konferensen. Den ena ska arbeta med spårbarhetssystemet som ska vara i drift i september 2023. Den andra gruppen ska arbeta med samarbete och verkställighetsfrågor och har också mandat att titta på de ekonomiska frizonerna, där mycket av den illegala handeln med tobaksprodukter äger rum eller har sitt ursprung.

Pressrelease om MOP1

Foto:courtesy of SFP

Läs vidare