Det skriver Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, och Jonas Ludvigsson, ordförande i Svenska Barnläkarföreningen, i dag i en debattartikel på Svenska Dagbladet Debatt online.

Tioårsdagen av införandet av rökfria serveringar i Sverige uppmärksammas de senaste dagarna livligt i medierna. De flesta artiklar handlar om hur väl lagen har fungerat trots ett högljutt motstånd i förväg från visst håll och om att regeringen nu utreder bland annat lagstiftning om fler rökfria miljöer.

Docent Göran Boëthius, Tobaksfakta, och professor Jonas Ludvigsson, Svenska Barnläkarföreningen, instämmer i att rökfria krogar var en folkhälsomässig succé. De serveringsanställdas hälsa förbättrades snabbt och den passiva rökningen i vårt land minskade kraftigt, skriver de, och i dag tycker alla att rökfri serveringsmiljö är en självklarhet.

Skribenternas budskap är att det efter tio tobakspolitiskt händelsefattiga år nu är dags för nya reformer så att folkhälsan kan fortsätta att förbättras. För fortfarande röker en femtedel av befolkningen, dagligen eller då och då. 100 000 svenskar insjuknar varje år i tobaksrelaterad sjukdom som kräver sjukhusvård, 12 000 dör varje år av sin rökning. Moderns rökning eller snusning utsätter årligen 6 000 fosters hjärnor för nikotin. Ojämlikheten i befolkningen avseende rökvanor ökar.

Göran Boëthius och Jonas Ludvigsson sätter förhoppningar till den pågående utredningen om hur Sverige ska genomföra EU:s nya tobaksproduktdirektiv, med bland annat stora varningsbilder på förpackningarna. Utredningen har fått tilläggsdirektiv att även utreda införande av viktiga åtgärder i den internationella tobakskonventionen, som Sverige ratificerade 2005. Det handlar om exponeringsförbud för tobaksprodukter på säljställen, neutrala tobaksförpackningar och fler rökfria miljöer.

Skribenterna varnar för att tobaksindustrin, precis som när rökfria serveringar infördes, kommer att bjuda kraftfullt motstånd. De visar också aktuella utspel från tobaksbolag och närstående intressen och skriver ”Känns det igen?”.

Läs debattartikeln här.

Läs vidare