Enligt ett pressmeddelande från den danska regeringen dör 13 600 danskar varje år av rökning. Fyra av fem av dem började röka innan de fyllde 18 år.

Det är orsaken till att fokus i regeringens förslag på en handlingsplan mot rökning ligger på barn och ungdomar.

”Rökning är en av våra största dödsorsaker. Den är extremt beroendeframkallande. Ändå börjar 40 nya ungdomar röka varje dag. Det är djupt oroande, och med en omfattande handlingsplan kommer vi att hjälpa unga människor att hålla sig borta från cigaretter,” säger hälso- och äldreminister Magnus Heunicke i pressmeddelandet.

Skattehöjningen kommer att vara en del av budgetförhandlingarna, och ministern uppmanar alla parter i riksdagen att vara med och förhandla om handlingsplanen.

Enligt Avisen Danmark föreslås prishöjningen ske i två steg, med fem danska kronor 2020 och ytterligare fem kronor året därpå. Flera organisationer och partier hade önskat högre prishöjningar och enligt tidningen, som citerar den danska nyhetsbyrån Ritzau, kallar Sophie Løhde , riksdagsledamot för Venstre, förslaget för ”totalt oambitiöst”.

Magnus Heunicke kallar prishöjningen på tio kronor ”markant” och tycker att nivån är lagom, eftersom det är mycket pengar för ungdomar, säger han till Avisen.

I Sverige har vi rökfria skolgårdar sedan 1994, en lag som aldrig har fungerat, enligt många, bland andra Tobaksfaktas experter. Ett antal svenska organisationer med A Non Smoking Generation, Cancerfonden, Hjärt- och Lungfonden, Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta i spetsen har krävt tobaksfri skoltid, något som redan har införts i Norge.

Utredningen om ny tobakslag i Sverige föreslog exponeringsförbud för tobaksprodukter, men regeringen gick inte vidare med det förslaget i propositionen och exponeringsförbud fanns inte med i den nya tobakslagen som antogs i december 2018.

Även reklamfria standardiserade tobaksförpackningar har varit på förslag i Sverige.

–Detta ville regeringen 2014, men en utredning menade att det behövdes en grundlagsändring innan ett dylikt beslut, och då las förslaget tyvärr i malpåse, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta.

–Allt talar nu för att Sverige snart kommer att ligga sist i en nordisk jämförelse när det gäller omfattningen av tobakspolitiska åtgärder. Såväl Norge, Finland som Island har sedan flera år tillbaka exponeringsförbud för tobak. Norge införde 2017 standardiserade reklamfria tobaksförpackningar, något som även är på gång i Finland. Tyvärr verkar tobaksindustrin fortfarande ha en alltför stor påverkan på den svenska tobakspolitiken, någon annan förklaring är omöjlig att se, säger hon.

Läs vidare