Det är ett system som tobaksindustrin bevisligen utnyttjat för egen vinning genom distribution av billigare cigarettmärken som mellanhänder smugglat in i länder för att öka marknadsandelarna där.

– Det är ingen som anklagar tobaksindustrin för samarbete med terrorister, men problemen går inte att lösa förrän bolagen tar fullt juridiskt ansvar för hela distributionskedjan med hjälp av hederliga mellanhänder.

Det säger den kanadensiske advokaten Eric LeGresley, som specialiserat sig på tobaksbolagens affärer, till engelska The Observer.Tidningen rapporterar om hur cigaretter för cirka sju miljarder kronor årligen smugglas in till Nordafrika, framför allt genom länderna vid Nordafrikas sydkust, som Ghana, Benin och Togo.

Uppgifterna bygger på en undersökning som den internationella sammanslutningen av undersökande journalister, ICIJ, genomfört. Den visar att huvuddelen av finansieringen av den Malibaserade islamistorganisationen AQIMs terrorverksamhet sker med hjälp av cigarettsmuggling.

AQIM står för al-Qaida i Islamiska Maghreb. Ett område som främst omfattar Marocko, Algeriet och Tunisien.

Organisationen bildades av Mokthar Belmokhter, hjärnan bakom gisslandramat i Algeriet. Han har en lång historia som militant islamist, med kidnappning av västerlänningar som specialitet.

Han är ändå mest känd i Afrika som ledare för den enorma cigarettsmugglingen, en ny tids Marlboro Man, oftast kallad Mr Marlboro, även om det är billigare cigaretter från samma tillverkare som smugglas.

AQIMs smuggelverksamhet består i antingen egna transporter med fyrhjulsdriva fordon eller att man tar upp ”skatt” från andra smugglare längs de handelsleder man behärskar.

Efterfrågan på smuggelcigaretter är stor i Afrika. FNs enhet mot droger och brott, UNODC, uppskattar att 60 miljarder av de 400 miljarder cigaretter som årligen röks i Afrika är illegala. Största andelen finns i norr. I t ex Libyen är tre fjärdedelar av de cigaretter som röks insmugglade.

– Att den nyckelroll som cigaretterna har i främjandet av terrorism helt ignoreras är oförklarligt, säger forskaren Morten Bøos vid universitetet i Oslo till The Observer. Särskilt nu när det har blivit oerhört angeläget för västvärldens underrättelsetjänster att kartlägga de olika al-Qaida-fraktionerna i Nordafrika.

Vid den femte konferensen med Tobakskonventionens parter i Sydkorea i november 2012 antogs enhälligt en överenskommelse om att intensifiera arbetet mot illegal tobakshandel, bl a genom ökad kontroll för att kunna spåra tobaksprodukter på deras väg genom distributionskanalerna.

Källa: The Observer

Överenskommelsen mot smuggling (Tobakskonventionen)

Läs vidare