Undersökningen är intressant mot bakgrund av att höga tobaksskatter och –priser är ett effektivt verktyg för att minska tobakskonsumtionen. Särskilt barn och unga vuxna är priskänsliga. Den internationella tobakskonventionen rekommenderar därför länderna att kontinuerligt höja tobaksskatten och hålla den på en hög nivå. Syftet är att minska efterfrågan på tobak och rädda liv.

Det är alltså inte förvånande att länder med en aktiv, målmedveten tobakspolitik ligger högt på undersökningens lista över var cigarettpriset är högst. Australien har det högsta priset i världen på det undersökta cigarettmärket. På andra plats på listan kommer Nya Zeeland. Båda länderna har en offensiv tobakspolitik och Australien var bland annat först i världen med att införa standardiserade, reklamfria tobaksförpackningar 2012.

Norge ligger på en hedersam tredjeplats på listan, vilket är helt i linje med en norsk tobakspolitik där nu bland annat både exponeringsförbud för tobaksvaror och standardiserade, reklamfria cigarettpaket och snusdosor har genomförts.

På fjärde och femte plats ligger Irland respektive Island. Storbritannien ligger på sjunde plats.

Sverige hittar vi först på 17:de plats. Här och i Finland kostar cigarettpaketet omkring 6 euro, medan det går på över 11 euro i Norge.

Läs vidare