Cigarettfilter har kallats det ”dödligaste bedrägeriet i den mänskliga civilisationens historia”. Filtren ger användaren en känsla av trygghet, men de skadar mer än de gör nytta. Dessutom bidrar de till giftigt avfall när de slängs utomhus.

Både EU:s och den brittiska tobakslagstiftningen har misslyckats i att begränsa tobaksindustrins filterbedrägerier, enligt artikeln, som är skriven av tre forskare vid University of Bath i Storbritannien.

Att ta bort filtren skulle underlätta tobaksbekämpningen, eftersom cigaretterna skulle bli mindre välsmakande. Med tanke på den miljöförstöring som de orsakar och branschens fortsatta ansträngningar för att använda filter för att ”sanera” cigaretter från farlig rök, är det dags för folkhälso- och miljögrupper att gå ihop för att förbjuda filter. Detta gagnar både människor och planeten, skriver forskarna.

Ett referat av artikeln finns på Tobacco Tactics webbplats. På Nya Zealand funderar man över att förbjuda cigarettfilter och med anledning av det förslaget har den nyzeeländska webbplatsen Stuff skrivit en artikel om cigarettfiltrens historia.

Läs vidare