Filmerna uppges ha haft extremt stor framgång i både Australien och USA samt även i flera europeiska länder. De är nu dubbade på norska.

I Norge beräknas årligen 6 700 människor dö i förtid av tobaksrök. Det motsvarar ungefär de aktuella svenska siffrorna.

Tobaksbrukets samhällskostnader i Norge beräknas till motsvarande 92 miljarder svenska kronor, enligt en färsk rapport från Helsedirektoratet.

– Det är avsevärda kostnader, säger hälsominister Anne-Grete Strøm-Erichsen till tidningen Dagbladet.Statistiken visar att det är en mycket allvarlig sak att börja röka. Det är väldigt mycket som kan sparas och vinnas på att minska rökningen.

– Mellan 10 och 12 procent bland 15-åringarna röker, antingen dagligen eller varje vecka, medan andelen dagligrökare i åldersgruppen 16-74 år är 19 procent.

Hälsoministern tror, trots den fortfarande höga andelen rökare, att Norge kan bli ett tobaksfritt land.

– Det är möjligt om antalet rökdebuter fortsätter att minska. Det viktiga är att rädda allt fler människor från en rad hälsoproblem och från att dö i förtid.

Generaldirektör Bjørn-Inge Larsen vid Helsedirektoratet säger:

– Jag förstår om många reagerar mot tv-inslagen i kampanjen, men kärnbudskapet är att det är bra att sluta röka och att hjälp till det finns tillgänglig. Våra undersökningar visar att många människor är okunniga om vidden av rökningens hälsorisker.

Källor:

Dagbladet

Helsedirektoratets hemsida helsenorge

Länk till sidan med filmerna

Läs vidare