Adriana Blanco kommer närmast från Pan American Health Organization (PAHO), som är Världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för de amerikanska kontinenterna. Där har hon enhetschef för avdelningen Riskfactor and Nutrition, Non communicable dieseases and Mental Health. Hon har i den egenskapen varit rådgivare för WHO i tobaksfrågor.

Adriana Blanco är utbildad läkare i ortopedi och kommer ursprungligen från Bogota i Colombia. Efter examen vid Yale arbetade arbetade hon som reumatikerläkare i USA.

Tobaksfakta hoppas få en intervju med Adriana Blanco inom kort där hon kommer att få utveckla sina tankar kring hur arbetet på sekretariatet ska utvecklas.

Läs vidare