Adriana Blanco kommer närmast från Pan American Health Organization (PAHO), som är Världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för de amerikanska kontinenterna. Där har hon enhetschef för avdelningen Riskfactor and Nutrition, Non communicable dieseases and Mental Health. Hon har i den egenskapen varit rådgivare för WHO i tobaksfrågor.

Adriana Blanco är utbildad läkare och kommer ursprungligen från Montevideo i Uruguay.

Tobaksfakta hoppas få en intervju med Adriana Blanco inom kort där hon kommer att få utveckla sina tankar kring hur arbetet på sekretariatet ska utvecklas.

Artikeln är uppdaterad 200221 med rätt födelseland för Adriana Blanco.

Läs vidare