Undersökningen har genomförts vid Lunds universitet. Forskarna följde 1 016 kvinnor i södra Sverige som behandlades för bröstcancer under åren 2002-2012. Omkring en femtedel av patienterna rökte vid diagnostillfället.

Efter en bröstcanceroperation kan patienten få olika behandlingar för att förebygga återfall. Det var hos de kvinnor som behandlades med läkemedel ur gruppen aromatashämmare mot återfall som den stora skillnaden mellan rökare och rökfria personer syntes.

– Rökare som fått behandling med aromatashämmare hade tre gånger högre risk att få tillbaka bröstcancern än icke rökare som fått samma behandling.I studien såg vi dessutom att rökarna även hade ökad risk att avlida, antingen av bröstcancer eller av andra sjukdomar under den tid vi följde dem, säger i ett pressmeddelande Helena Jernström, docent och forskare,en av dem som står bakom studien.

– Det behöver göras fler studier, men våra fynd är viktiga då många bröstcancerpatienter får denna behandling, säger Helena Jernström.

När det gäller andra behandlingar mot återfall – tamoxifen, strålbehandling och cytostatika – såg forskarna ingen eller bara en liten skillnad mellan rökare och rökfria personer.

Något som förvånar forskarna är att så få patienter slutade röka under behandlingstiden, trots att de blivit informerade om vikten av detta. Av totalt 206 rökare slutade endast tio procent under det första året efter operation, ett så litet antal att forskarna inte kunde studera om ett rökstopp under behandlingstiden hade någon effekt.

– Det här visar att patienterna som röker behöver mer stöd och uppmuntran för rökavvänjning, säger Helena Jernström.

Läs vidare