Nu går regeringen i Storbritannien vidare för att lagstifta om rökförbud i bilar där barn färdas. Ett lagförslag har skickats ut på offentlig remiss, s.k. consultation. Organisationer och privatpersoner kan lämna synpunkter på förslaget fram till 27 augusti.

I februari röstade det brittiska parlamentets underhus med röstsiffrorna 376-107 för ett lagförslag som gav regeringen möjlighet att införa en lag om rökförbud i fordon där barn är passagerare. Enligt det förslag som nu skickats ut på remiss ska tobakslagstiftningen utvidgas så att det blir brottsligt att röka i ett privat fordon där någon under 18 år färdas. Det ska även vara brottsligt att inte försöka förhindra att någon röker i en bil med barn i. Att röka i bilen om man färdas ensam kommer inte att kriminaliserat. Rökning i hyrbilar och arbetsfordon är redan förbjudet i England.

Den brittiska regeringen förutspår flera positiva effekter av att genomföra lagförslaget: Bättre livskvalitet för barn, färre fall av barnastma och färre trafikolyckor.

Här kan du läsa dokumenten i remissen.

Läs vidare