I den här longitudinella studien följde forskarna 1045 vuxna rökare framåt i tiden under ett år för att se hur de klarade sig i att förbli rökfria. Vad de fann var att rökare som använde e-cigaretter för att sluta röka inte var mer benägna att lyckas än de som inte gjorde det.

Läs mer om resultaten på tobaksforskaren och professor emeritus Stanton Glantz blogg.

Läs vidare