Hyresfastigheterna ingår i vad som kallas Public housing, vilket brukar översättas med allmännyttiga bostäder. Hyresvillkoren är sådana att de underlättar för låginkomsttagare att få en bostad.

Boston är den största staden i USA som inför helt rökfri Public housing. I hela landet finns det 275 kommunala bostadsmyndigheter som antagit program för rökfritt i samtliga sina bostäder eller i en del av bestånden.

En undersökning bland hyresgästerna i Boston visade att 90 procent stöder beslutet om rökfritt.Syftet med policyn är att skydda icke rökare från tobaksrök, särskilt barnen.

En företrädare för bostadsmyndigheten säger till tidningen Boston Globe att det inte finns något effektivt sätt att hindra tobaksrök från att tränga in i andras hem i byggnader med många lägenheter.

Ett annat beslut i Boston är att alla kategorier av fastighetsägare inbjuds att medverka i ett register med tillgängliga lägenheter som är rökfria. Det skulle underlätta för många att få bo rökfritt. Efterfrågan på rökfria bostäder är stor i Boston.

En företrädare för kampanjorganisationen Tobacco Free Kids säger till tidningen att man nu med säkerhet vet att cigarettrök innehåller 7 000 kemikalier och att 60 av dem kan framkalla cancer.

Särskilda rökavvänjningsprogram har under de två senaste åren införts i Boston som en förberedelse för introduktionen av rökfria hyreshus.

Källa: Boston Globe, 11 oktober 2011

Läs vidare