Om förslaget genomförs blir New York först i USA med att gömma cigaretterna på försäljningsställena. Exponeringsförbud finns dock i flera andra länder, bland andra Island, Thailand, Irland, Finland, Kanada, England och Norge. Forskning och erfarenhet visar att slopad exponering av cigaretter i butikerna är ett effektivt sätt att förebygga rökdebut bland ungdomar. Exponeringsförbud kan även underlätta för vuxna rökare som vill sluta.

– Butikernas tobaksskyltning får rökning att framstå som en normal aktivitet, sade Michael Bloomberg.

– Skyltningen inbjuder ungdomar att experimentera med tobak.

Enligt borgmästarens förslag ska butikerna förvara tobaksprodukterna utom synhåll för kunderna och bara ta fram dem när en vuxen kund frågar efter dem. Dock får butikerna fortfarande skylta med prisinformation om tobak.

Michael Bloomberg kommer att lägga fram förslaget om exponeringsförbud tillsammans med ett annat tobaksförebyggande förslag. Det andra förslaget innehåller olika åtgärder för att förstärka arbetet mot tobakssmuggling och försäljning av illegal tobak i New York.

Det här är inte första gången den hälsointresserade före detta rökaren Michael Bloomberg bidrar till viktiga tobaksförebyggande åtgärder i New York. Under hans tid som borgmästare har bland annat stadens parker gjorts rökfria.

Icke oväntat har tobaksbolag och en företagarorganisation för handlare framfört kritik mot det nya förslaget.

Länk till Reuters artikel om Bloombergs förslag

Länk till artikel hos Time om förslaget

Läs vidare