En amerikansk forskargrupp har vid analyser av 32 studier med drygt 800 000 deltagare i 20 länderVarningsbild funnit att ju kraftfullare hälsovarningarna på cigarettpaketen är desto större effekt har de.

Det märks på att fler rökare tar kontakt med sluta röka-linjer eller försöker sluta på annat sätt. Kraftfullare varningar har också lett till minskad tobakskonsumtion och minskad andel rökare i befolkningen.

Forskargruppen, som presenterar sin studie i Social Science & Medicine, har undersökt effekten av kraftfullare rena textvarningar, effekten av varningsbilder samt skärpning av bildvarningarnas innehåll och omfattning.

Alla skärpningar har effekt, och bildvarningarna blir effektivare ju större de är.

Det allra viktigaste, enligt forskargruppen, är att kommunikationen via hälsovarningarna långsiktigt ökar allmänhetens kunskaper om tobakens skadeverkningar.

65 procent av undersökningarna gällde bildvarningar.

Utvecklingen av hälsovarningar har skett i fem faser. Den första kom på 60-och 70-talen och bestod av allmänt hållna riskvarningar på paketens smala sidor. I den andra blev varningarna mer preciserade och länkades till specifika sjukdomar för att i fas tre flyttas till paketens stora sidor. I fas fyra krävdes exponering av olika varningar efter ett roterande schema, medan det i fas fem var dags även för bildvarningar. Island var först år 1986 men det var svartvita bilder. De första färgbilderna kom i Kanada år 2001.

2003 inkluderades bildvarningar i WHO:s riktlinjer för hälsovarningar på tobaksprodukter. Mellan 2001 och 2015 har 77 länder infört bildvarningar. Från och med 20 maj år 2016 är bildvarningar obligatoriska i EU-länderna. Sedan 2003 kunde medlemsstaterna frivilligt införa dem, vilket nio av dem gjorde.

Bildvarningarna har blivit en global strategi tack vare deras omfattande exponering till nästan ingen kostnad, konstaterar forskargruppen vid University of North Carolina.

Studien

Läs vidare