3 000 personer i Sverige dör varje år av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. I nio av tio fall är KOL orsakad av rökning. Trots kunskapen om att rökstopp är den viktigaste behandlingsåtgärden, finns det stora skillnader i hur vården i olika delar av landet arbetar med rökavvänjning vid KOL. Lungkliniker med ett strukturerat rökavvänjningsprogram med professionella rökavvänjare kan visa att 40 procent av deltagarna blir rökfria efter ett år, medan endast en av tjugo rökare klarar av att sluta röka på egen hand.

Nu visar ny statistik från det nationella registret för KOL-vård, RiksKOL, att endast en tredjedel av de rökande KOL-patienterna som ingår i registret erbjuds hjälp av sjukvården att sluta röka.

–Det är förvånande att det fortfarande brister i vården av människor med en så allvarlig kronisk lungsjukdom. Trots att rökavvänjning med fördjupad information, analys av nikotinberoende och motivationsstödjande åtgärder är topprioriterat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid behandling av patienter med KOL som röker, säger Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund i ett pressmeddelande.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund framhåller att det är dags för de ansvariga att se till att patienter med KOL erbjuds ett strukturerat omhändertagande, att varje vårdcentralkan erbjuda rökavvänjningsstöd och att varje sjukhushar en rökavvänjningsmottagning.

Läs vidare