Forskning har visat att reklamfria, standardiserade cigarettpaket med stora hälsovarningar i text och bild är en fungerande tobaksförebyggande åtgärd. De reklamfria, ”neutrala”, cigarettpaketen blir mindre attraktiva, särskilt för unga personer, och detta bidrar tillsammans med en i övrigt aktiv tobakspolitik till att minska rökningen. Med Australien i spetsen har allt fler länder infört neutrala paket eller börjat förbereda för ett införande. I Sverige ligger frågan för närvarande hos en utredning som ska behandla neutrala cigarettpaket i relation till tryckfrihetsförordningen. Världshälsoorganisationen WHO har valt neutrala paket som tema för årets upplaga av Tobaksfria dagen, 31 maj.

Nya Zeeland är en av de nationer som är på väg att införa neutrala paket. Landet har ett forskarnätverk, ASPIRE2025, som arbetar för att stödja det nationella arbetet med att göra Nya Zeeland rökfritt till 2025.

Forskarna i nätverket blickar nu framåt för att se vad som kan bli nästa steg i det lagstiftande arbetet för att minska rökningen. En åtgärd som studeras är att förändra utseendet på själva cigaretten. I en nyligen publicerad studie såg forskare från Nya Zeeland och Australien tydligt att sådana cigaretter, ”avskräckande cigaretter”, gjorde rökning mindre lockande för unga.

Forskarna gjorde en internetbaserad studie bland fler än 300 rökare från befolkningsgruppen Kiwi. I studien testades rökarnas reaktioner på bilder av fyra olika cigaretter. Cigaretterna hade antingen tryckta varningar eller tråkiga färger som gulbrunt och grönt.

– Vi såg att rökare var betydligt mindre intresserade av att välja testcigaretterna och tyckte att de var mindre tilltalande än vanliga vita cigaretter med brunt filter, berättar professor Janet Hoek för nyhetssajten newshub.co.

En av de testade cigaretterna hade en grafik som visade hur många minuter av livet som rökaren förlorade genom att röka den. Denna cigarett var den som hade starkast avskräckande effekt.

– Att kräva avskräckande grafik eller oattraktiva färger på cigaretterna skulle kunna förstärka effekten av neutrala cigarettförpackningar hos rökare och även få andra att avstå från att börja röka, säger Janet Hoek.

Studien har publicerats av tidskriften Tobacco Control.

Läs vidare