Genom detta steg kommer Pakistan att höra till de länder i världen som har de största varningsbilderna. De största varningarna finns i Australien (som även har neutrala paket), Sri Lanka, Thailand och Uruguay. Även i Thailand täcker varningsbilderna 85 procent av båda storsidorna. I Australien täcks 75 procent av framsidan och 90 procent av baksidan på cigarettpaketen av varningarna. Uruguay och Sri Lanka har varningsbilder på 80 procent på vardera sidorna. Indien inför i april 2015 varningsbilder som tillsammans med varningstexter täcker 85 procent av båda storsidorna på paketen. Världsledande blir i maj 2015 Nepal då en lag om att bildvarningarna ska täcka 90 procent av cigarettpaketens storsidor träder i kraft.

I Sverige och övriga EU-länder ska hälsovarningar med bilder från och med maj 2016 täcka minst 65 procent av tobaksförpackningarnas storsidor. En svensk utredare har lagt ett förslag om varningsbilder på just 65 procent. EU-länderna får om de vill gå längre än så och även införa neutrala, standardiserade tobaksförpackningar. Detta har Storbritannien beslutat göra 2016. Häromdagen presenterades också ett norskt lagförslag om neutrala förpackningar för all tobak, även snus.

Pakistans hälsominister förklarade vid presskonferensen att de nya stora varningsbilderna ingår i landets arbete med att genomföra den internationella tobakskonventionen. 100 000 människor dör varje år i Pakistan på grund av tobak och detta gigantiska folkhälsoproblem är regeringen nu fast besluten att bekämpa. Förutom att införa stora varningsbilder har regeringen också beslutat höja tobaksskatten.

Läs vidare