– Tillsammans med andra åtgärder i vår tobaksförebyggande strategi kommer lagändringen att bidra till att minska de skador som tobak orsakar på våra invånares hälsa, säger Jerseys folkhälsochef Martin Knight.

Jersey, med drygt 90 000 invånare, är ett självstyrande område som lyder direkt under den brittiska kronan. Jersey ingår inte i Storbritannien eller EU.

I Storbritannien har införande av exponeringsförbud redan inletts, men Jersey går nu om eftersom förbudet genomförs fullt ut i Nordirland, Wales, Skottland och England först under 2015. (Från och med 6 april 2015 gäller exponeringsförbud i butiker av alla storlekar i de fyra länderna.)

Exponeringsförbudet i Jerseys butiker innebär att tobaksprodukterna inte får förvaras synligt utan bara tas fram om en kund frågar efter dem. Om kunden ser ut att vara under 18 år (åldersgränsen för att få köpa tobak) ska handlaren först begära legitimation.

Folkhälsoansvarige Martin Knight förklarar att målet med lagstiftningen främst är att minska rökningen bland unga.

– Det är huvudskälet för exponeringsförbudet. Men det finns också starka bevis för att lockande tobaksskyltning kan försvåra för vuxna som försöker sluta röka, säger han.

För att anpassa sig till den nya lagen har Jerseys flygplats byggt ett nytt försäljningsområde för tobak dit enbart personer över 18 år har tillträde. Där får tobaksvaror förvaras synligt, men inte så att de kan ses utifrån.

Taxfreeförsäljningen på båtar och flyg påverkas inte av lagändringen.

Länk till Jerseys officiella information om exponeringsförbudet.

På bilden syns Jerseys statsvapen

Läs vidare