– Tobak är en av världens mest dödliga produkter och det är i alla nationers intresse att agera för att minimera tobakens skadeverkningar. Tobakskonventionen erbjuder en heltäckande karta för införande av effektiv tobaksprevention, sade Nicola Roxon.

Hon framhöll också att Australien hittills är det enda land i världen som tagit steget att införa neutrala tobaksförpackningar, en av de åtgärder som rekommenderas i konventionens riktlinjer.

Det annonserade bidraget till WHOs sekretariat för Tobakskonventionen är mer än tre gånger så stort som Australiens obligatoriska andel av sekretariatets budget. De extra pengarna ska bland annat användas till att finansiera en arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer för artikel 6 i konventionen. Artikeln handlar om skatte- och prispolitiska åtgärder för att minska tobaksbruket. Extrapengarna ska också gå till att stödja fattigare länder i införandet av varningsbilder på tobak.

– Tobaksindustrin slåss för sina vinster, men vi slåss för människors liv, sade hälsoministern.

– Australien ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med andra länder för att minska de icke smittsamma sjukdomarna och deras riskfaktorer, inklusive rökning.

Läs vidare