Det är Laboratory for Structural, Physiologic and Functional Imaging (LSPFI) i USA som står bakom studien. Forskarna har utfört en serie MR-undersökningar på 31 friska icke-rökare, före och efter användning av EN e-cigarett. E-cigarettvätskan som inhalerades i undersökningarna innehöll propylenglykol och glycerol och smakämnen, men inget nikotin. De partiklar som finns i vätskan når vid inhalation lungornas alveoler, och tas därifrån upp av blodkärlen. Jämförelse av data före och efter inhalering av e-cigaretten visade på ett försämrat blodflöde och en försämrad kärlreaktion.

En av forskarna bakom studien, Alessandra Caporale säger till Radiology att lösningen i e-cigarettvätsan ofta påstås vara ofarlig och att många användare är övertygade om att de bara inhalerar vattenånga. Det stämmer inte. Ångan som inhaleras innehåller även lösningsmedel, smakämnen och andra tillsatser som kan skada kroppen. Alessandra Caporale lyfter fram behovet av ytterligare studier för att bättre kunna förstå de negativa långtidseffekterna på bland annat blodkärlen. 

Läs mer

Läs vidare