Även om studien fann att rökningen har gått ner sedan 1990 har befolkningsökningen lett till att antalet rökare ändå har ökat med med 10 procent sedan dess. En tredjedel av världens rökare, 341 miljoner personer, finns i Kina enligt studien, som Diabetes.co.uk rapporterar om.

Globalt orsakar rökning 7,7 miljoner dödsfall med cancer, hjärtsjukdomar och stroke som de dominerande dödsorsakerna.

Enligt studien röker allt fler ungdomar. Cirka 155 miljoner av rökarna är mellan 15 och 24 år.

Studiens underlag utgjordes av 3 625 undersökningar med data från 204 länder  med personer över 15 år. I studien tittade man också på tobaksrelaterade sjukdomar, debutålder och risker bland nuvarande och tidigare rökare.

 

Läs vidare