Domstolens ordförande konstaterar att automatförbudet är en del av en större strategi för att minska rökningen och därmed förbättra folkhälsan, ”det är oomtvistligt att detta är ett legitimt mål.”

Sinclair Collis är Storbritanniens största automatföretag och har i Skottland 6 500 automater där det säljs 36 miljoner cigaretter varje år. Ett av skälen till förbudet är att det är betydligt svårare att kontrollera köparnas ålder vid automatköp.

Automatföretagets motivering för att klaga på förbudet var att det skulle strida mot Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Sinclair Collis hävdade i sitt överklagande också att automaterna tillverkas i Spanien och att ett automatförbud därmed skulle innebära brott mot handelsreglerna med övriga EU. Inte heller det argumentet höll när det prövades.

I stället ansåg domarna att regeringens argument för att ett automatförbud skulle minska rökningen bland ungdomar var övertygande.

Källa: news.scotsman.com

Läs vidare