Vägen till ett rökfritt Finland heter ett nytt tobakspolitiskt åtgärdsprogram som läggs fram av Social- och hälsovårdsministeriet i Finland. Syftet med åtgärdsprogrammet är att steg för steg minska tobaksanvändningen för att kunna fasa ut den till år 2040.

Bland de föreslagna åtgärderna finns

  • standardiserade, neutrala tobaksförpackningar
  • regelbundna höjningar av tobaksskatten
  • möjligheter att förbjuda rökning i flerbostadshus
  • rökförbud i bilar där barn färdas
  • rökfria lekparker, nöjesparker och badstränder
  • bättre rökavvänjningsstöd
  • reglering av e-cigaretter

– Det är möjligt att uppnå de ambitiösa målen i det tobakspolitiska programmet. Vi har i Finland genom systematiskt arbete kunnat minska märkbart på rökning. Vi vet att rökningen ofta startar i ungdomen, och med programmet vill man skydda speciellt barn och unga. Största delen av dem som röker ångrar att de började röka vid unga år, säger omsorgsminister Susanna Huovinen.

Läs vidare